Информация
Поиск

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ

    Керуючись ст.ст. 629, 633, 641, 642 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), шляхом розміщення, наведеного нижче Публічного договору купівлі-продажу Товару, а також інформації, що міститься на сайті  інтернет-магазину «LMM»: lmm.in.ua (далі - Сайт) Продавець робить пропозицію (оферту)  фізичній особі (далі - Покупець) з придбання товарів, розміщених на Сайті, на умовах зазначеного Публічного договору купівлі-продажу товару. 

1. Терміни, які використовуються в договорі

1.1. Інтернет-магазин «LMM» - веб-сторінка lmm.in.ua

1.2. Продавець - особа, яка розміщує на Сайті інформацію про товари, які вона реалізує. 

1.3. Публічний договір - договір купівлі-продажу, який встановлює для всіх Покупців, крім тих, кому згідно із законодавством України надано пільги, однакові умови придбання Товару на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Покупцями.

1.4. Оферта - пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній особі згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, які передбачені Публічним договором. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті.

1.5. Акцепт - надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти даний Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором, що оформляється одним з нижче вказаних способів:

1.5.1. шляхом направлення Покупцем Замовлення Товару на e-mail, розміщений на Сайті;

1.5.2. шляхом відправлення Покупцем Замовлення на Товар за допомогою системи, розміщеної на Сайті;

1.5.3. шляхом усного замовлення Товару по телефону Інтернет-магазину «LMM». 

З моменту отримання Продавцем від Покупця Замовлення на Товар цей Договір вважається укладеним.

1.6. Замовлення - окремі позиції з асортиментного переліку Товару, зазначені Покупцем при розміщенні Замовлення на Сайті або замовлені будь-яким іншим способом.

1.7. Кур'єрська доставка - безпосередня передача Товару від співробітника служби доставки Покупцю в місці, зазначеному Покупцем в якості адреси доставки, на платних або безкоштовних умовах.


2. Предмет договору

2.1. Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, який належить Продавцю на праві власності, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити його в порядку і на умовах, передбачених Публічних договором.

2.2. Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами даного Договору, і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору, крім як публікації його на Сайті.

2.3. Здійснення Покупцем акцепту підтверджує те, що Покупець ознайомився зі змістом цього Договору, реєстраційними даними Продавця, з характеристиками Товару, з ціною Товару, умовами оплати вартості Товару, умовами доставки Товару і оплати вартості такої доставки, гарантійними зобов'язаннями щодо товару, порядком розірвання цього Договору.

2.4. Шляхом укладення цього Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про Товар, який продається за умовами цього Договору, а саме щодо його форми, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, якості, з характеристиками матеріалу, з якого Товар виготовлений, а також з інформацією про його виробника, усвідомлює такі характеристики Товару і їх значення, і згоден на придбання такого Товару з такими характеристиками.

 

3. Ціна товару

3.1. Ціна на Товар вказана на Сайті в національній валюті України (гривня) за одиницю Товару згідно з установленим прейскурантом.

3.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення Замовлення без попередження Покупця.

3.3. Остаточною є ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті при безготівковому розрахунку банківською картою, або ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті на момент отримання Покупцем рахунку при оплаті за допомогою платіжних терміналів, або ціна, зазначена в виставленому рахунку.

 

4. Порядок оплати і поставки товару

4.1. Розрахунки між Сторонами щодо умов цього Договору здійснюються у національній валюті України одним із зазначених способів:

4.1.1  шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок Продавця у відповідності з банківськими реквізитами, наданими Покупцю Продавцем;

4.1.2 через термінал ПАТ КБ «ПриватБанк» або Ibox;

4.1.3 оплата через Приват24.

4.1.4 готівкою, у відділені або кур’єру служби доставки, з обов’язковою умовою попередньої оплати в розмірі не менше 10%, у будь-який із способів, зазначених в п.п. 4.1.1-4.1.3 Публічного договору.  

4.2. Датою оплати Покупцем вартості Товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця або дата отримання цієї суми товару відділенням або кур’єром служби доставки.

4.3. У разі часткової або несвоєчасної оплати Покупця за замовлений Товар Продавець залишає за собою право неподання Товару, призупинення або повне невиконання взятих на себе зобов'язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дії. При цьому Продавець інформує Покупця про настання таких подій і пропонує можливі заходи по їх усуненню, з метою належного оформлення замовлення і прийняття його до виконання Продавцем.

4.4. Товари гарантуються і надаються тільки за фактом отримання повної оплати Продавцем, що означає сплату 100% (сто відсотків) вартості замовленого Товару, згідно діючих цін на момент оформлення Замовлення.

4.5. Доставка замовленого Товару здійснюється відповідно до умов, зазначених на Сайті в розділі «Доставка та оплата».

4.6. Доставка Товару здійснюється наступними способами:

4.6.1. кур'єрськими або експедиторськими службами доставки, зазначеними на Сайті в розділі «Доставка та оплата», за рахунок Покупця.

4.7.  Відповідальність за збереження Товару після його відправлення Продавцем та до моменту його передачі Покупцеві несе відповідна кур'єрська або експедиторська служба доставки.

4.8.  Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту 100 % (ста відсотків) оплати вартості. Товару.

4.16.  Продавець повідомляє про вартість доставки Покупця при оформленні Замовлення.
або обмовляється менеджерами Продавця в телефонному режимі на зазначений Покупцем номер телефону до/або на день відправки Товару.

4.17.  Покупцеві може бути відмовлено в оформленні покупки Товару:  в разі відсутності Товару в наявності (на складі) або в разі оформлення Замовлення на суму менше 500,00 грн.

 

5. Якість, гарантія та порядок повернення Товару

5.1. Товар вважається таким, що є належної якості, якщо він придатний для використання з тією метою, з якою такий Товар звичайно використовується.  

5.2. На всі Товари Продавця не поширюються гарантійні зобов'язання, адже Продавець не є виробником Товару, а у зв’язку із специфікою Товару в країні відсутні сервісні центри по гарантійному обслуговуванню Товару.

5.3.  Товар, вартість окремої одиниці якого становить більше 100,00 грн., може бути обміняний Покупцем протягом 2-х робочих днів після його отримання від служби доставки  на аналогічний, якщо Товар не може бути ним використаний за призначенням (у разі виявлення дефекту або несправності Товару). Оплата вартості послуг служби доставки, пов’язаних із обміном Товару, здійснюється за рахунок Покупця.

5.4. Товар, вартість окремої одиниці якого становить менше 100,00 грн., поверненню та обміну не підлягає.

5.5. Повернення та обмін Товару на умовах, визначених  п.п. 5.3.Публічного договору,   можливе лише у разі:

- товар, не був у вжитку і не має слідів використання: подряпин, сколів, потертостей, на лічильнику телефону не більше 5 хвилин розмов, програмне забезпечення не піддавалося змінам і т. п .;

- товар повністю укомплектований і не порушена цілісність упаковки;

- збережені всі ярлики і заводське маркування.

5.6. Шляхом укладення цього Договору Покупець погоджується, що умови щодо гарантії, обміну та якості Товару, зазначені у п.п. 5.1-5.6 Публічного договору ним приймаються, та не суперечать вимогам Закону України «Про захист прав споживачів». 

 

6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Публічним договором Продавець і Покупець несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6.2. У разі порушення строків здійснення платежів, передбачених Публічним договором, Покупець зобов'язується виплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення платежу.

6.3. Сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Покупцеві в зв'язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Покупця відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України обмежена 0,1% від вартості придбаного Товару.

6.4. У разі дострокового припинення Публічного договору з ініціативи Продавця, за умови дотримання Покупцем всіх умов даного Договору, до моменту доставки товару Покупцеві Продавець зобов'язується повернути Покупцеві 100% (сто відсотків) попередньої оплати за Товар.

6.5. Виплата пені або штрафу не звільняє Покупця або Продавця від виконання зобов'язань за Публічним договором.

 

7. Строк дії договору

7.1. Договір набирає законної сили з моменту його акцептування Покупцем і діє до моменту повного виконання зобов'язань Продавцем і Покупцем.

7.2. Публічний договір може бути достроково припинений:

7.2.1. за взаємною згодою Продавця і Покупця;

7.2.2. за рішенням суду;

7.2.3. у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органу;

7.2.4. у разі відсутності Товару в наявності (на складі) та відмови Покупця на заміну Товару іншим аналогічним Товаром.

7.3. Сторони домовилися, що в разі розірвання цього Договору з ініціативи Покупця або відмови Покупця від доставки і передачі Продавцем Товару після оплати вартості товару та оформлення замовлення такого товару Продавцем у виробника, Продавець має право не повертати Покупцеві сплачені ним кошти або має право повернути такі кошти частково в розмірі не більше 0,1% від загальної вартості Товару, який був замовлений Покупцем. Продавець має право повернути кошти Покупцеві в будь-якому іншому розмірі, якщо про це є взаємна згода сторін за цим Договором.

 

8. Інші умови

8.1. Всі суперечки, які виникли у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов Публічного договору вирішуються шляхом проведення переговорів.\

8.2. Спори, які не вдалося врегулювати шляхом переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

8.3. Недійсність окремих положень Публічного договору не передбачає недійсність Публічного договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Публічний договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.\

8.4. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (Покупець) повідомлений про включення добровільно наданих Продавцеві власних персональних даних до бази персональних даних «Контрагенти».

8.5. Покупець дозволяє Продавцю здійснювати всі дії, які відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» є обробкою персональних даних Покупця, згідно сформульованої мети їх обробки, якою є забезпечення реалізації господарських, цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері, передбаченої установчими документами, бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами, та здійснення з такими даними операційної діяльності, яка дозволяє закріпити особу за певним об'єктом у сфері її діяльності відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

8.6. Для досягнення мети обробки бази персональних даних «Контрагенти» Покупець надає дозвіл на здійснення обробки своїх персональних даних в обсязі, що надається їм при укладанні Договору з Продавцем і необхідного для реалізації вищезазначеної мети.

8.7. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (Покупець) ознайомлений з правами, що передбачені Законом України «Про захист персональних даних».

8.8. Покупець надає свою згоду на обробку, збереження і передачу (поширення) своїх персональних даних третім особам, які включені в базу персональних даних Продавця «Контрагенти», виключно з метою, передбаченою цим Договором, суб'єктам, пов'язаним з реалізацією цієї мети.

8.9. Покупець надає свою згоду на зберігання своїх персональних даних.

8.10. Покупець  надає згоду на доступ до персональних даних, які включені в базу персональних даних Продавця «Контрагенти», третім особам у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством України, і не вимагає повідомлення про передачу (поширення) персональних даних, які включені в базу персональних даних «Контрагенти», якщо така передача (Поширення) здійснюється виключно з метою, передбаченою цим Договором.

  

Завантажити:

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

АКТ ПРИЙОМУ, ПЕРЕДАЧІ ОБЛАДНАННЯ ДО РЕМОНТУ